BŪVKONSTRUKCIJAS.LV

Meklēju Jans Veļičko rakstus

PROGRESĒJOŠA SABRUKUMA JĒDZIENS UN DEFINĪCIJAS

Pastāv dažādas progresējoša sabrukuma jēdziena definīcijas, kuras piedāvā dažādi avoti, bet kopumā tiem ir vienā...

Šeit atrodama saite uz Jana Veļičko sagatavotajiem slaidiem 2014. gada 17. decembrī Ekonomikas ministrijas telpās notikušajā seminārā par projektēšanu atbilstoši...

Šeit atrodama saite uz Jana Veļičko, Normunda Tirāna un Gata Vilka sagatavotajiem slaidiem 2014. gada 17. decembrī Ekonomikas ministrijas telpās notikušajā seminārā par projekt...

07.06.2013. RTU telpās notika LBPA organizēts diskusiju seminārs par dzelzsbetona aprēķinu ar spiesti - stieptu elementu modeļiem. Šeit zemāk ievietoti 3. lekcijas materiāli - portā...

2012. gadā Ieva Radziņa izstrādāja pētījumu bakalaura darba ietvaros – „Dažādos būvnormatīvos doto dzelzsbetona caurspiešanas...

Šobrīd Latvijā tiek mainīta būvnormatīvu sistēma un būvkonstrukciju projektēšanu būs jāveic saskaņā ar EN 1990-1999 standartiem - eirokodeksiem. Ģeotehnisko projekt...

Sadaļa "Noderīgi"

13.05.2011.

Šajā sadaļā ir plānots apkopot projektētājam lietderīgas lietas - CAD bibliotēkas, aprēķina failus, pamacības, bezmaksas programmas utt. Ja jums ir jebkādi lietderīgi materi...

© buvkonstrukcijas.lv 2011