BŪVKONSTRUKCIJAS.LV

Blogs

Šeit atrodama saite uz Jana Veļičko sagatavotajiem slaidiem 2014. gada 17. decembrī Ekonomikas ministrijas telpās notikušajā seminārā par projektēšanu atbilstoši Eirokodeksu prasībām.

Šeit atrodama saite uz Jana Veļičko, Normunda Tirāna un Gata Vilka sagatavotajiem slaidiem 2014. gada 17. decembrī Ekonomikas ministrijas telpās notikušajā seminārā par projektēšanu atbilstoši Eirokodeksu prasībām.

07.06.2013. LBPA diskusiju semināra “Dzelzsbetona projektēšana ar spiestu-stieptu elementu (strut and tie) modeļiem” 1. lekcijas materiāli - Īss ievads par spiestu-stieptu elementu modeļiem dzlezsbetonā, Gatis Vilks

07.06.2013. LBPA diskusiju semināra “Dzelzsbetona projektēšana ar spiestu-stieptu elementu (strut and tie) modeļiem” 2. lekcijas materiāli - Maksimālā šķērsspēka aprēķins, Gatis Vilks

07.06.2013. LBPA diskusiju semināra “Dzelzsbetona projektēšana ar spiestu-stieptu elementu (strut and tie) modeļiem” 6. lekcijas materiāli - Pieļaujamie spriegumi stiegrojumā saskaņā ar EC2, Gatis Vilks

07.06.2013. LBPA diskusiju semināra “Dzelzsbetona projektēšana ar spiestu – stieptu elementu (strut and tie) modeļiem” 4. lekcijas materiāli - Režģoga aprēķins, Viesturs Aleksīns

07.06.2013. RTU telpās notika LBPA organizēts diskusiju seminārs par dzelzsbetona aprēķinu ar spiesti - stieptu elementu modeļiem. Šeit zemāk ievietoti 3. lekcijas materiāli - portālrāmja aprēķins. Vēlreiz atvainojamies par slikto attēla kvalitāti semināra laikā, šeit, zemāk doti visi attēli ar konspektīviem autora komentāriem.
Zem raksta komentāros iespējams atstāt savus jautājumus un komentārus, ātrāk vai vēlāk uz tiem visiem centīsimies atbildēt.

2012. gadā Ieva Radziņa izstrādāja pētījumu bakalaura darba ietvaros – „Dažādos būvnormatīvos doto dzelzsbetona caurspiešanas metodiku salīdzinājums” (darba vadītājs Normunds Tirāns).

Salīdzinātas tika EN 1992-1-1 un ACI 318M-08 (kā arī LBN 203-97, bet par to šajā ziņojumā neiedziļināsimies).

Vēlamies akcentēt galveno, kas varētu būt interesanti praktizējošiem būvkonstrukciju projektētājiem.

LBPA darba grupā ir sākts darbs lai izstrādātu profesionālu standartu, kas nosaka prasības būvkonstrukciju projekta sastāvam, saturam un noformēšanai. Šāda standarta mērķis ir vienoti un unificēti norādījumi būvkonstrukciju būvprojektēšanas pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai. Ir sākts apjomīgs darbs, kurā mēs aicinām iesaistīties visus praktizējošos būvkonstrukciju projektētājus.


Ir izkristalizējusies 1. redakcija prasībām būvkonstrukciju aprēķinu atskaitei. (Jau no decembra atrodama LBPA mājaslapā, ar novēlošanos arī šeit.)

Būvkonstrukciju daļas risinājumiem ir jābūt pamatotiem ar aprēķiniem, kas sevī ietver visus izejas datus un pieņēmumus, pieņemto aprēķina shēmu un tās pamatojumu, statiskā un citu nepieciešamo aprēķinu rezultātus, un nepieciešamās šķērsgriezumu pārbaudes. Paralēli projektēšanai tiek veikti visi nepieciešamie aprēķini, kas projektēšanas laikā jeb pēc projekta pabeigšanas tiek noformēti kā aprēķinu atskaite.

 

© buvkonstrukcijas.lv 2011